ECODUR S 90

ECODUR® S 90

Lim för hellimning av färdigparkett, mosaik, högkantslamell, stavparkett, och tiljor samt rökt ek och exotiska träslag. Kan ej användas till limning av olivparkett. För användning inomhus i torra utrymmen. Max fukt i betong 65 % RF, golvspånskivor 8–12 %. Till sugande eller icke sugande underlag. Endast för användning inomhus.

  FÖRPACKNINGSSTORLEK: 16 kg  

   Säkerhetsdatablad   

    EC1plus-certifikat     

Byggvarudeklaration

 

MATERIALÅTGÅNG: 800-1200 g/m2 beroende på tandning, aktuell parkett och underlagets beskaffenhet.
LÄGGNINGSTEMPERATUR/RF: +18 °C till +23 °C och 20-70 % RF.
MONTERINGSTID: Våtlimning: 0-45 minuter.
RENGÖRING: Ej torkat lim tvättas av med vatten. Använd limtvätt för att få bort halvtorrt eller torrt lim.
SLIPNING AV PARKETTEN: Efter 24-48 timmar.
LAGRING: 1 år i oöppnad förpackning. Förvaras frostfritt!
   

Underlag

Underlaget måste vara bärande, hållfast och rent, samt fritt från limrester och andra ämnen som kan påverka vidhäftningsförmågan.

Verktyg

Använd limspackel med rekommenderad tandning. Använd golvvält eller gnid för att pressa ut all luft och se till att det blir en bra övervätning mot parketten. Om parketten saknar not och fjäder, se till att inget lim kommer upp i springorna. Följ även parkett tillverkarens läggningsinstruktioner.

Arbetsmiljöanvisningar

Använd alltid lämpliga skyddshandskar och glasögon vid hantering av produkten. Arbeta noggrant och systematiskt för att slippa spill. Vid hudkontakt, tvätta med tvål och vatten. Vid ögonkontakt, skölj ordentligt med vatten.

För mer information se gällande säkerhetsdatablad.

  • Antal artiklar: {{ cart.count }}st
  • Totalt: {{ cart.formattedTotalWithDiscount }}
Gå till kassan