ECODUR S 84

ECODUR® S 84

Lim för plast, klorfria golvbeläggningar, linoleum i max 2 mm tjocklek, samt gummibeläggningar i max 4 mm tjocklek. För användning inomhus i torra utrymmen. Max fukt i betong 85 % RF, golvspånskivor 8–12 %. Till sugande underlag. Endast för användning inomhus.

FÖRPACKNINGSSTORLEK: 14 kg  

    Säkerhetsdatablad  

    EC1plus-certifikat     

Byggvarudeklaration

 

MATERIALÅTGÅNG: 250-400 g/m2 beroende på tandning och underlagets beskaffenhet.
LÄGGNINGSTEMPERATUR/RF: +18 °C till +23 °C och 20-70 % RF.
MONTERINGSTID: Våtlimning: 0-20 minuter beroende på underlagets sugförmåga, temperatur och RF.
RENGÖRING: Ej torkat lim tvättas av med vatten. Använd limtvätt för att få bort halvtorrt eller torrt lim.
LAGRING: 1 år i oöppnad förpackning. Förvaras frostfritt!
   

Underlag

Underlaget måste vara bärande, hållfast och rent, samt fritt från limrester och andra ämnen som kan påverka vidhäftningsförmågan.

Verktyg

Använd limspackel med rekommenderad tandning. Använd golvvält eller gnid för att pressa ut all luft och se till att det blir en bra övervätning mot beläggningen. Följ även mattillverkarens läggningsinstruktioner. 

Arbetsmiljöanvisningar

Använd alltid lämpliga skyddshandskar och glasögon vid hantering av produkten. Arbeta noggrant och systematiskt för att slippa spill. Vid hudkontakt, tvätta med tvål och vatten. Vid ögonkontakt, skölj ordentligt med vatten.

För mer information se gällande säkerhetsdatablad.

  • Antal artiklar: {{ cart.count }}st
  • Totalt: {{ cart.formattedTotalWithDiscount }}
Gå till kassan