ECODUR S 20

ECODUR® S 20

Tejplim för fixering av textila plattor och textila beläggningar. För användning inomhus i torra utrymmen. Max fukt i betong 90 % RF. Till sugande eller icke sugande underlag. Endast för användning inomhus.

FÖRPACKNINGSSTORLEK: 10 kg  

   Säkerhetsdatablad   

    EC1plus-certifikat     

Byggvarudeklaration

MATERIALÅTGÅNG: 50-200 g/m2
LÄGGNINGSTEMPERATUR/RF: +18 °C till +23 °C och 20-70 % RF.
MONTERINGSTID: efter ca 1 timme när produkten är transparent.
RENGÖRING: Ej torkat lim tvättas av med vatten. Använd limtvätt för att få bort halvtorrt eller torrt lim.
LAGRING: 1 år i oöppnad förpackning. Förvaras frostfritt!
   

Underlag

Underlaget måste vara bärande, hållfast och rent, samt fritt från limrester och andra ämnen som kan påverka vidhäftningsförmågan.

Verktyg

Tejplimmet appliceras med roller.  Använd golvvält eller gnid för att pressa ut all luft. Följ även mattillverkarens läggningsinstruktioner.

Arbetsmiljöanvisningar

Använd alltid lämpliga skyddshandskar och glasögon vid hantering av produkten. Arbeta noggrant och systematiskt för att slippa spill. Vid hudkontakt, tvätta med tvål och vatten. Vid ögonkontakt, skölj ordentligt med vatten.

För mer information se gällande säkerhetsdatablad.

  • Antal artiklar: {{ cart.count }}st
  • Totalt: {{ cart.formattedTotalWithDiscount }}
Gå till kassan