Guide för skötsel och underhåll av textila beläggningar och mattor med RZ produkter.

PERIODISKT UNDERHÅLL

Beroende på aktuellt slitage skall ett periodiskt underhåll utföras med jämna intervaller.

Rengöring 
Fläckar, fotavtryck kan enkelt tas bort med RZ Textil Förbehandling. Vid mindre fläckar sprayas produkten på fläckarna och får verka i ca 5 minuter. Större fläckar och fotavtryck får verka i 10 minuter men inte torka in! Torka därefter av ytan med en absorberande trasa som inte luddar. För borttagning av andra fläckar se rubriken Fläckborttagning.

Intensivrengöring
Textila beläggningar måste regelbundet tvättas, inte minst för att detta minskar förekomsten av dammkvalster. Arbetet görs enklast med en RZ Mattvättmaskin eller motsvarande som sprayar ut tvättlösningen samtidigt som den suger upp vätskan med den uppsamlade smutsen. Fyll maskinen maskinen till hälften med vatten. Häll i 100-120 ml RZ Textil Grundrengöring och fyll sedan upp tanken med vatten. Se till att det blandar sig ordentligt. Spraya textilgolvet i långsmala etapper, ungefär som när du dammsuger. Låt inte produkten verka för länge!

Innan användning rekommenderar vi att man testar på ett undanskymt ställe för att fastställa den textila beläggningens material- och färgbeständighet.

Direkt efter intensivrengöringen ska det fortfarande fuktiga textilgolvet behandlas med RZ Textil Fiberimpregnering för att försegla och skydda fibern samt förhindra att den missfärgas eller påverkas på annat sätt.

DAGLIG SKÖTSEL

Vid den dagliga skötseln används en kraftfull dammsugare med borstmunstycke till att avlägsna lös smuts och torra fläckar. För borttagning av andra fläckar se rubriken Fläckborttagning.

FLÄCKBORTTAGNING

Innan användning av RZ:s Fläcklösare rekommenderar vi att man testar på ett undanskymt ställe för att fastställa den textila beläggningens material- och färgbeständighet.

RZ Fläcklösare avlägsnar lösningsmedels-/oljebaserade fläckar som tjära, olja, färg och tuggummi.

RZ Fläcklösare H20 avlägsnar vattenlösliga fläckar som te, kaffe, cola och blod. Avlägsna fläckar så snart de uppstått! Låt dem absolut inte torka in! Samla upp vätska med en absorberande trasa genom att pressa försiktigt på fläcken. Gnugga inte! 

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Alla golv håller längre med en professionellt utförd golvvård, smutsen stöts bort och golvet ser vackrare ut. Se till att entréer har väl tilltagna avtorkningszoner (åtminstone tre gångsteg) eftersom detta är ett mycket effektivt skydd mot nedsmutsning och underlättar underhållet. Glöm inte att inkludera själva avtorkningszonen i den dagliga skötseln.

Viktig anmärkning!
Läs igenom varje produkts data- och varuinformationsblad samt etiketten på förpackningen innan arbetet påbörjas, så att detta utförs korrekt med rätt verktyg och lämplig skyddsutrustning. Vid tveksamheter rekommenderar vi att du först provar på en mindre yta eller kontaktar vår läggningstekniska avdelning för ytterligare råd och anvisningar. Du kan även be om relevant information från den aktuella beläggningsfabrikanten.
Observera speciellt!
Tänk på att alltid använda tydliga skyltar som anger att golvvårdsarbeten pågår, för att undvika nedsmutsning av behandlade ytor innan dessa torkat. Sörj för god ventilation.

 © 2013-04-02