Guide för skötsel och underhåll av plast- och linoleumbeläggningar med RZ produkter.

INSTALLATIONSBEHANDLING

Rengöring
Så snart beläggningen lagts utförs en installationsrengöring. Dammsug ytan så att all lös smuts avlägsnas och lägg därefter ut RZ Elastic/Lino Golvrent med mopp eller städmaskin. Produkten späds med vatten i en koncentration mellan 1:10 och 1:100 beroende på hur hårt smutsade aktuella ytor är. För borttagning av fläckar se rubriken Fläckborttagning.

Initialt skydd
Kraftigt trafikerade ytor i offentlig miljö kan med fördel skyddas genom en initial försegling med RZ Turbo Protect Plus. Denna produkt bildar en hållfast matt skyddande film som gör det svårare för smuts att fastna vilket underlättar daglig städning och hjälper golvet behålla sin fräschör längre.

PERIODISKT UNDERHÅLL

Beroende på aktuellt slitage skall ett periodiskt underhåll utföras med jämna intervaller.

Nollställning av ytor som ej behandlats med RZ Turbo Protect Plus
Använd RZ Grundrengöring utspädd med vatten i en koncentration mellan 1:1 och 1:10 beroende på hur hårt smutsade ytorna är och lägg ut blandningen jämnt på golvet med mopp eller städmaskin. Låt blandningen verka ca 10-15 minuter och skura därefter ytan med en Wolff Tango single-disk maskin försedd med en röd eller grön pad. Dammsug golvet med en Wolff Starvac våtdammsugare eller städmaskin och neutralisera därefter golvet genom att noggrant skölja med rent vatten som sugs upp med våtdammsugaren. Repetera förfarandet tills alla rester av RZ Grundrengöring avlägsnats och låt golvet torka helt. För borttagning av fläckar se rubriken Fläckborttagning.

Skyddande behandling med RZ Turbo Protect Plus av nollställda ytor
När nollställning utförts kan även ett slitet golv återfå mycket av sin fräschör genom en skyddande försegling med RZ Turbo Protect Plus. Denna produkt bildar en hållfast matt skyddande film som gör det svårare för smuts att fastna vilket underlättar daglig städning och hjälper golvet att se fräscht ut längre.

Upprepad försegling med RZ Turbo Protect Plus 
På hårt trafikerade ytor kan det kanske efter några år finnas behov av att utföra ytterligare en försegling med RZ Turbo Protect Plus. Eftersom produkten i härdat tillstånd inte kan lösas upp skall golvet inte nollställas utan endast dammsugas och därefter moppas med RZ Elastic/Lino Golvrent i koncentration 1:100. Därefter sköljs golvet av med rent vatten som sugs upp och ytan tillåts torka helt. RZ Turbo Protect Plus appliceras därefter på det torra golvet.

DAGLIG SKÖTSEL

Vid den dagliga skötseln används RZ Elastic/Lino Golvrent utspädd med vatten i en koncentration på 1:100 som moppas ut eller används i städmaskin. För borttagning av fläckar se rubriken Fläckborttagning.

FLÄCKBORTTAGNING

Fläckar och fält med kraftig nedsmutsning kan avlägsnas med användning av RZ Fläcklösare, till ej vattenlösliga fläckar, eller RZ Fläcklösare H20 till vattenlösliga fläckar.

Friktionsmärken från skor eller gummihjul tvättas/gnuggas enklast bort med en trasa innehållande en blandning av RZ Grundrengöring blandat med vatten i koncentration 1:5. 

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Alla golv håller längre med en professionellt utförd golvvård, smutsen stöts bort och golvet ser vackrare ut. Se till att entréer har väl tilltagna avtorkningszoner (åtminstone tre gångsteg) eftersom detta är ett mycket effektivt skydd mot nedsmutsning och underlättar underhållet. Glöm inte att inkludera själva avtorkningszonen i den dagliga skötseln.

Viktig anmärkning!
Läs igenom varje produkts data- och varuinformationsblad samt etiketten på förpackningen innan arbetet påbörjas, så att detta utförs korrekt med rätt verktyg och lämplig skyddsutrustning. Vid tveksamheter rekommenderar vi att du först provar på en mindre yta eller kontaktar vår läggningstekniska avdelning för ytterligare råd och anvisningar. Du kan även be om relevant information från den aktuella beläggningsfabrikanten.
Observera speciellt!
Tänk på att alltid använda varningstejp och tydliga skyltar som anger att golvarbeten med blöta produkter pågår, för att undvika nedsmutsning av behandlade ytor innan dessa torkat och för att förhindra halkolyckor. Sörj för god ventilation. Så snart ytan/ytorna är torra avlägsnas tejpen. Golv som behandlats med RZ Turbo Protect når stegsäkerhetstal R10.

 © 2013-03-14