Renovering av sportgolv på gymnasiet i Wasiłków i Polen

Fastighetsförvaltaren för gymnasiet i Wasilków bestämde sig för att förbättra sportgolvet med hjälp av förseglingsprodukten RZ Turbo Protect Plus. Produkten uppfyller kraven för stegsäkerhet enligt DIN 51130 samt kraven för golv i sporthallar enligt DIN 18032.Renoveringsåtgärderna föregicks av att en testyta försågs med ett förseglingsskikt. Denna yta studerades sedan under flera månader och i april 2012 påbörjades rengöringsarbetena.

Till rengöringen av sportgolvet användes RZ Elastic Intensivrengöring som är ett alkaliskt medel som tar bort såväl hårt sittande smuts som skikt av rengöringsmedel och limrester.

På de ytor som var svårtillgängliga med skurmaskin användes handpad och RZ Fläcklösare. Den produkten tar verkningsfullt bort hårt sittande fläckar, färg- och limrester samt gamla rengöringsskikt. Vid de här arbetena applicerades det på en plastmatta, men produkten kan även användas på parkett-, laminat- och keramik.

När ytan hade rengjorts neutraliserades den två gånger med rent vatten. Nästa dag applicerades ett skikt av 2-K-förseglingen RZ Turbo Protect Plus. Produkten är nästan luktfri och den täcker bra tack vare den höga torrhalten. Appliceringen är enkel och snabb. Det räcker med ett skikt på upp till 130 g/m². Fördelarna med RZ Turbo Protect Plus är att det torkar väldigt snabbt och att det bildar en matt okänslig yta.

Redan efter några timmar kunde man beundra resultatet. Ytan blev slät och matt. Tyvärr uppstod det något oförutsebart strax efter att förseglingsarbetena avslutats: Det började att regna i Wasilków. Eftersom taket var otätt på några ställen, skadades det nyförseglade golvet av regnet. Som tur är finns det en möjlighet att renovera den typen av skadade fläckar.

För att säkerställa ett perfekt utseende på ytan under hela användningstiden rekommenderas RZ Vårdande rengöring för elastiska golv, en produkt för löpande underhållsrengöring samt för byggstädning när bygg- och reparationsarbetena har avslutats. Den är stegsäker och avlägsnar nästan all smuts. Största fördelen är att rengöringen och underhållet har integrerats till ett enda arbetsmoment.

RZ Elastic Golvrent appliceras antingen manuellt i form av en lösning av 50 ml av produkten i 10 l vatten eller med polermaskin och en röd pad (dosering: 100 ml av produkten i 10 l vatten).