Vår mission

Med service och kunskap som bas samt fokus på ett hållbart byggande, verkar vi för en högre golvkvalitet. Våra smarta produkter skall lösa golvproblem och samtidigt bidra till en ökad lönsamhet för våra kunder.

Nyckeln till framgång är exellent service, systemanpassade kvalitetsprodukter och teknisk kompetens. Genom kundutbildningar, workshops, teknisk dokumentation, rådgivande besök på arbetsplatser m.m. förmedlar vi konsekvent kunskapen om golv.

Vår vision är att Englund-Gruppen ska vara det första företag som professionella hantverkare tänker på när de ställs inför ett golvproblem.

För att kunna tillhandahålla produkter av mycket hög kvalitet väljer vi våra leverantörer med stor omsorg och vi har även flera varumärken för vilka vi har ensamrätten i Sverige. Med kontor och lager i Göteborg, Stockholm, Malmö och Kalmar har Englund-Gruppen en lokal förankring i de viktigaste regionerna med målsättningen att säljkåren i en nära framtid ska täcka hela vår svenska hemmamarknad.

Englund-Gruppen har en erkänt hög servicenivå, vilket var en av grundpelarna redan när Karl-Erik Englund startade HB KE Englund 1976. För oss är det självklart att ge en god service i alla avseenden. Dagligen får kunderna ta del av denna service vid telefonförfrågningar, beställningar, leveranser, okulärbesiktningar eller i form av assistans vid pumpningar m.m. och hela koncernens samlade kompetens står till våra kunders förfogande.