Miljöpolicy

Vi ska deltaga i det så viktiga arbetet att skapa ett naturligt och livskraftigt samhälle, vilket innebär att vår totala verksamhets miljöpåverkan inte får vara större än att den med råge ryms inom ramarna för vad natur och människor klarar av.

Återanvändning

Vi återanvänder överblivet material som emballage, kartonger och papper i andra delar av vår verksamhet och skänker utrangerad materiel till icke vinstdrivande verksamheter.

Återvinning

Vi arbetar för att minska mängden avfall genom att prioritera återvinning av det material som inte går att återanvända.

Transporter

Vi väljer miljöcertifierade företag för leveranser inom Sverige och strävar efter att minska vår klimatpåverkan från våra utlandstransporter.

Produkt- och sortimentsutveckling

Vår sortiments- och produktutveckling drivs med målsättning att minimera vår totala miljöpåverkan. Vi granskar och påverkar aktivt våra leverantörer och prioriterar dem som kan erbjuda produkter som bidrar till en hållbar utveckling.

Gällande lagstiftning

Vi följer alla aktuella miljölagar och miljöförordningar.

Vår personal

Alla anställda skall arbeta tillsammans för att ständigt förbättra vårt miljöarbete och till att alla kontinuerligt får relevant miljöutbildning anpassad till sina arbetsuppgifter.

Uppföljning

Vi arbetar för ett minskat resursutnyttjande av både energi och råvaror.