UZIN, codex och renoveringsgolvet RG78

Till våra kunder,

Tyvärr har den svenska kronan sedan i höstas försvagats kraftigt mot Euron. Vi har hittills valt att
avvakta med vidare åtgärder i hopp om att kronan skulle förstärkas, men ser nu att vi inte klarar att
bära den ca 6 % stora prisökning som blivit resultatet av kronans mer permanenta försvagning.

Vi ser oss därför nödgade att justera priserna på våra codex och UZIN produkter med ca 3,5 % från
den 15 september.

Även från från vår tillverkare av Renoveringsgolv RG 78 har vi idag fått en omedelbar prisökning på grund av kraftigt ökade råvaru- och transportkostnader. Detta medför att vi från samma datum, 15 september, höjer RG78 med 7,5 %.

 

Med vänlig hälsning

Stefan Englund
Englund-Gruppen Sverige AB